Intressant om Bydalen och Jämtlandsfjällen

I dagens ÖP var det två intressanta artiklar.

En artikel handlar om stugor i lyxklass som byggs i Bydalsfjällen. Den andra artikeln handlar om olika satsningar som har gjorts i Jämtlandsfjällen de senaste åren och diskuterar om det finns risk för fastighetsbubbla i fjällen.

Glaset ”Drip” är riktigt snyggt

Martin Dahl har designat ett glas som han kallar för ”Drip”. I sitt skissande utgick han från känslan av en vattendroppe. Att det blev riktigt snyggt syns på ÖP’s hemsida. Det tyckte även juryn bakom tävlingen som Elle interiör och Bonaqua utlyste i våras som utsåg ”Drip” till vinnare. Nu har glasblåseriet Ulven i Uppsala tagit fram tolv exemplar av glaset. Jag hoppas att det går i produktion. Grattis Martin!

Lite privat kuriosa är att jag jobbade med Martins pappa Bo-Gunnar Dahl i början av 1990-talet när han arbetade med radiohuset i Östersund. Även det blev riktigt snyggt!